Kalendár podujatí

Logo: Dema 12 hodín MTB Dema 12 hodín MTB

MTBIKER odporúča toto podujatie
Sme mediálnym partnerom akcie.
MTB jazda
Súťaž o 1x štartovné na DEMA 12 hodín MTB.

Termín: 27.9.2014
Organizátor: bikepoint.sk, BIKE SLOVAKIA s.r.o., XIRIS s.r.o.
Miesto: Bela Nižné Kamence
Prezentácia: Bela Nižné Kamence od 26.9.od 18:00 do 21:30 a 27.9. od 7:00 do 8:30
Poučenie pretekárov: 8:45
Štart: 27.9. o 9:00
Cieľ: 27.9. o 21:00

Vyhlásenie výsledkov a tombola 27.09.2014 o 21:30

Trať
Trať bude zverejnená tesne pred podujatím z dôvodu zasahovania trate do súkromných pozemkov v obytných častiach bude totožná s traťou 24-ky.

Dĺžka trate cca 5km okruh.
Prevýšenie cca 60 metrov.

Prihlášky a štartovné
Prihlasovanie je umožnené cez prihlasovací portál.

Zvýhodnené štartovné 15,-€
Pre prihlásených elektronicky do 19.9.2014.
Platba musí byť pripísaná na účet organizátora najneskôr do 22.9.2014.
Po tomto termíne si bude musieť pretekár uhradiť rozdiel do sumy plného štartovného 25,-€.

Plné štartovné 25,-€
Pre prihlásených po 19.9.2014.
Pre nezaplatených v termíne do 22.9.2014.

V cene štartovného balíčka je:
1x teplé jedlo podľa výberu (kurací rezeň alebo kuracie stehno), 1x balíček Treska v rožku od RYBA Žilina, 1x nápoj /0,5 litra nealko alebo pivo alebo 0,3 džúsu/, občerstvovačka, suvenír /cykloponožky/, štartové čísla zlosovateľné v tombole, zdravotné zabezpečenie

Platobné údaje
Číslo účtu: FIO BANKA 2500323534/8330
Pre úhradu z Českej republiky: FIO BANKA 2500323534/2010
Variabilný symbol: Bude pridelený prihlasovacím systemom a nájdete ho v spätnom maili prihlášky.

Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: váš ID kód z registrácie
Správa pre prijímateľa: Meno Priezvisko

Kategórie
Sólo - muži: Juniori 15-17 rokov, Muži 18-29 rokov, Muži 30-39 rokov, Muži 40-49 rokov, Muži 50-a viac rokov
Sólo - ženy: Juniorky 15-17 rokov, Ženy 18-39 rokov, Ženy 40-a viac rokov
Dvojice: 2-tým - muži, ženy, mix: bez obmedzenia veku

Pravidlá pre účastníkov
Pravidlá pre účastníkov budú k dispozícii na prezentácii pričom každý pretekár odsúhlasí porozumenie s pravidlami svojím podpisom.

Odoslaním prihlášky a svojim podpisom v priloženom formulári potvrdzujem, že preteku sa zúčastňujem na vlastné nebezpečie a budem rešpektovať pokyny usporiadateľov, dôkladne som sa oboznámil (a) s podmienkami preteku, súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku, online systému a súhlasím so zverejnením v rozsahu on-line prehľadov, štartovných a výsledkových listín v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov.

1. Poslanie prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzujú písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.

2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.

3. Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.

4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.

5. Štartové čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.

6. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas celého preteku. Absencia prilby je dôvodom k okamžitej diskvalifikácii.

7. Pretekár musí obísť celú trať v súlade s pokynmi usporiadateľa.

8. Okruh je vyznačený. Preteká sa za plnej cestnej premávky. Účastníci akcie berú toto na vedomie a sú povinni prispôsobiť svoju jazdu pravidlám cestnej premávky a situácii na trati. Pretekár sa zaväzuje dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny usporiadateľov a štátnych orgánov. Porušenie tohto článku môže byť predmetom diskvalifikácie pretekára.

9. Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.

10. Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa, najneskôr max. 10 minút pred oficiálnym vyhlásením výsledkov v kancelárií preteku pri vklade 20 euro, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa. Vyhlásenie výsledkov bude o 19.30 hodine

11. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.

12. Účastník ako aj zákonný zástupca svojím podpisom berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe!

13. Pretekár je povinný počas preteku správať sa ohľaduplne k prírode a k ostatným účastníkom maratónu. Zbavovať sa odpadkov na trati je možné iba v priestoroch určenými na to organizátorom. Nerešpektovanie týchto nariadení môže viesť k diskvalifikácií pretekára.

14. Pre prípad úrazu sa vyžaduje od pretekárov mať so sebou preukaz poistenca zdravotnej poisťovne. Odporúča sa pretekárom mať uzatvorené osobné úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za spôsobené škody.

Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom na prezentácii priamo pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-14.

Povinná výbava: cyklistická prilba, preukaz poistenca

Doporučená výbava: základné servisné vybavenie a náhradné diely, základná lekárnička, mobilný telefón.

Prilba je povinná pričom nedodržanie tohto pravidla je dôvodom na diskvalifikáciu!!!

Povolené bicykle 26, 27,5 a 29 palcov a taktiež trekové. Dezén a šírka plášťa nie je predpísaná.

Riaďte sa upozorneniami organizátorov.
keyboard_arrow_up